به روز شده در : 1398/03/26
رسانه خبری سازمان های غیر دولتی ایران
تعداد بازديد : 9603
 كاركردهاي سازمان‌هاي غيردولتي در پيشگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي
تاريخ  :  1394/08/01
نوع : يادداشت


كشورها از نظر سطح توسعه، يگانه و همانند نيستند در يك نگاه كلي مي‌توان كشورها را به سه دسته تقسيم كرد: كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و عقب مانده.

معمولاً در كشورهاي عقب مانده بحث سازمان‌هاي غيردولتي چندان مطرح نيست و به دليل محدوديت‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي امكان نضج و گسترش اين سازمان‌ها وجود ندارد.

در كشورهاي توسعه يافته سازمان‌هاي غيردولتي نقش بسيار فعال و كاركردهاي بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند و يكي از دلايل اصلي نظم اجتماعي را بايد در كاركرد سازمان‌هاي غيردولتي جستجو كرد كه معمولاً كمتر دچار ناهنجاري و مشكلات اجتماعي و رفتاري مي‌شوند و بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي قبل از بروز توسط اين سازمان‌ها ممانعت و پيشگيري مي‌شود به تدبير ديگر زمينه‌هاي شكل‌گيري بحران مسدود مي‌گردد.

اما در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه شرايط فرق مي‌كند.

اين كشورها با گذر از مرحله سنت و ورود به عصر جديد، با تحولات و شكاف‌هاي بزرگي مواجه مي‌گردند كه مهمترين مشخصه آن فروپاشي نظم كهن و عدم شكل‌گيري نظم جديد است. در اين شرايط اين كشورها با بحران‌هاي متفاوتي مواجه هستند، بحران‌هايي مثل بحران مشاركت، بحران اجماع، بحران انفجار نيازها و بحران هويت.

علت اين شرايط را بايد در ساخت نايافتگي، عدم تمهيد ساختارهاي جديد براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي، ناكاركرد شدن الگوها و مولفه‌هاي فرهنگي، تغيير در سطح آموزش و برخي از عوامل ديگر دانست.

در اين كشورها بايد نقش بي‌بديلي براي تأثير سازمان‌هاي غيردولتي در مهار ناهنجاري ها قايل شد.

اين سازمان‌ها داراي كاركردهاي متفاوتي هستند كه هر يك از آن كاركردها مي‌تواند در خدمت جامعه براي مهار بحران‌ها و ممانعت از بروز اختلالات اجتماعي قرار گيرد. از جمله اين كاركردها مي‌توان به:

1. كاركرد مشاركت آفرين

در مرحله توسعه اجتماعي، مكانيزم‌هاي قبلي مشاركت‌‌آفرين ناكاركرد شده و بايد روش ها و شيوه‌هايي كه منطبق بر نيازها و شرايط جديد باشد جايگزين مكانيزم‌هاي قبلي شود. سازمان‌هاي غيردولتي اين بستر و زمينه را فراهم مي‌آورند تا افراد بتوانند با سلائق و گرايش‌هاي متعدد در عرصه‌هاي متفاوت اجتماعي، سياسي، فرهنگي، هنري، ورزشي ... به فعاليت بپردازند. اين نقش خود واجد كاركردها و تأثيراتي هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي است. در سطح فردي مانع ذره‌اي شدن اعضاي جامعه، بيگانگي اجتماعي، افسردگي و ... شده و بلعكس روح نشاط، آرمان‌خواهي، تلاش، پويش و آگاهي را در آن‌ها زنده مي‌كند و در سطح اجتماعي نيز كاركرد مشاركتي اين سازمان‌ها جامعه را در پيشبرد اهداف جمعي ياري مي‌دهد.

2. كاركرد آموزش و جامعه‌پذيري اجتماعي

آموزش اجتماعي شهروندان براي ورود به عرصه اجتماعي و آگاهي بخشي به آنان براي درك واقعيت‌هاي اجتماعي، مقتضيات و ضرورت‌هاي رفتاري و آموزش قاعده‌مندي و قانون‌پذيري و رفتارهاي هماهنگ و منطبق با واقعيت‌هاي اجتماعي از جمله ديگر كاركردهاي سازمان‌هاي غيردولتي است. اين كاركرد براي شرايط جديد اجتماعي بسيار اساسي و حياتي است. در بستر روابط شبكه تعاملات درون گروهي افراد وارد جريان‌هاي اجتماعي مي‌شوند كه دروني سازي ارزش‌ها، هنجارها و الگوهاي رفتاري به شدت تسهيل مي‌گردد و افراد "زيست در سپهر عمومي" را راحت‌تر تجربه مي‌كنند. بدين‌طريق سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند بحران اجماع را كه در نتيجه اخلال در روند جامعه‌پذيري بروز يافته است، به خوبي مهار كنند. روابط در اين سازمان‌ها از تركيب روابط اوليه و روابط ثانويه است، از طريق روابط نخستين بين اعضا كه واجد بار عاطفي است، ارزش‌ها، الگوها و هنجارهاي اجتماعي دروني مي‌گردد و افراد بدون احساس اجبار، خود نسبت به مقتضيات زندگي اجتماعي و رعايت الگوهاي رفتاري مجاب مي‌گردند و حتي گرايش مثبت پيدا مي‌كنند.

3. كاركرد جهت‌دهي به مطالبات

يكي از نتايج پيامدهاي مرحله‌گذار ارتقاء و به تعبيري انفجار نيازهاست. در اين فرايند الگوها و هنجارهاي اجتماعي قابليت و ظرفيت خود را براي تحديد نيازها از دست داده و جامعه كانون نيازهاي افسار گسيخته مي‌گردد. نيازهاي پردامنه‌اي كه با ظرفيت‌ها و قابليت‌ها و توان نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي براي پاسخگويي به آن‌ها انطباق ندارد. يكي از مشخصات و كاركردهاي سازمان‌هاي غيردولتي لگام زدن و جهت‌دهي به مطالبات و تقاضاهاي دائماً متزايد عناصر و اجزاي اجتماعي است. عدم تطابق بين مطالبات اجتماعي و عدم توان پاسخگويي جامعه به اين نيازها، بالقوه مي‌تواند مبدأ و منشأ بزرگي باشد كه سامان اجتماعي و سياسي را مورد مخاطره قرار مي‌دهد. يكي از مكانيزم‌هاي موثر در مهار اين نيازهاي متزايد، مهار و هدايت و تحديد آن بوسيله سازمان‌هاي غيردولتي و طرح آن در قالبي سامان يافته و با ايجاد تعامل با سازمان‌هاي رسمي جهت تعقيب اين مطالبات است.

4. كاركرد دفاع از حقوق شهروندان

سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در صورتي كه از بلوغ كافي برخوردار باشند و به مسيرهاي پرسنگلاخ سياسي شدن و ... فرو نيفتند، شهروندان را در پيگيري مطالبات و حقوق‌شان ياري دهند. اين از جمله كاركردهايي است كه مي‌تواند در سامان دادن و كمك به افراد و نهادهاي اجتماعي بسيار موثر باشد." نقش و جايگاه سازمان‌هاي غيردولتي در ايران در پيشگيري از ناهنجاري­هاي اجتماعي"

سازمان‌هاي غيردولتي در ايران با مشكلات متعددي مواجهند كه تا اين نارسائي‌ها مرتفع نشوند اين سازمان‌ها از ظرفيت كافي براي پيشبرد اهداف خود و يا مهار بحران‌هاي اجتماعي عاجز خواهند بود. يكي از مهمترين مشكلات پيشاروي سازمان‌هاي غيردولتي غلبه بر مشكلات فرهنگي است كه هنوز بسياري از اعضاي جامعه تأمل كافي نسبت به اهداف، جايگاه و كاركردهاي اين سازمان‌ها ندارند. اما مجموعه شرايط نشان مي‌دهد كه تمايل به ايجاد اين سازمان‌ها در عرصه‌هاي متعدد و مشاركت و عضويت در اين نهادها در حال گسترش است و مي‌توان اميدوار بود در آينده اين سازمان‌ها نقش قابل توجهي عهده‌دار شوند. در حال حاضر سازمان‌هايي در عرصه‌هاي متعدد چندين سال است كه فعاليت خود را آغاز كرده‌اند و به تجربيات و دستاوردهاي قابل توجهي دست يافته‌اند. اين تجربه‌ها بسيار گرانقدر است و بيانگر كارآيي بي‌چون و چراي اين سازمان‌ها براي غلبه بر ناهنجاري­هاي اجتماعي است. اما توان و حجم گسترده موجود سازمان‌هاي غيردولتي به گونه‌اي نيست كه بتواند نقش كاملي در مهار و كنترل بحران‌هاي اجتماعي داشته باشند.

" ابزارهاي سازمان‌هاي غيردولتي براي پيشگيري از ناهنجاري­هاي اجتماعي"

سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در مراحل متعدد، ياريگر نظام اجتماعي براي غلبه بر بحران‌هاي خود باشند. اما براي اينكه سازمان‌هاي غيردولتي بتوانند نقش موثري در حيات اجتماعي داشته باشند بايد به ابزارها و قابليت‌هايي مجهز شوند. از جمله اين قابليت‌ها مي‌توان به برخي اشاره كرد:
1.
بهره‌مندي از اهداف روشن، دقيق و بدون ابهام

2.
اجتناب جدي از فرو غلطيدن به عرصه سياسي (سياسي شدن)

3.
در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان و ملزم كردن خود به رفتار در قالب و چارچوب‌هاي قانوني

4.
اعتماد به نفس و خودباوري براي استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود جامعه

5.
اجتناب جدي از دولتي شدن و حفظ هويت خود به عنوان يك سازمان غيردولتي

6.
استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي موجود كشور و بويژه نسل پويا و با نشاط جوان براي پيشبرد اهداف خود

7.
توسعه ساختاري و تقويت بنيان‌هاي ستادي خود كه مستلزم به كارگيري اقشار تحصيل كرده، امكان‌سنجي، پيش‌بيني از آينده، درك از آسيب‌ها و مسائل پيشاروي است.

8.
برنامه‌ريزي جهت تقويت بنيه مالي بدون آلوده شدن به فعاليت‌هاي اقتصادي كه خود سم مهلكي براي موجوديت اين سازمان‌هاست.

9.
تعامل مداوم با ديگر سازمان‌هاي غيردولتي و استفاده از پتانسيل‌ها، تجارب، و امكانات آن‌ها در جهت پيشبرد اهداف خود.

10.
تلاش براي ايجاد اعتماد اجتماعي نسبت به خود. اين مهمترين مسئوليت فعلي سازمان‌هاي غيردولتي است كه هم براي مردم و اعضاي جامعه و هم براي سازمان‌هاي رسمي اطميناني نسبت به اهداف خود بيافرينند، در غير اين‌صورت با مشكلات و نارسائي‌هاي متفاوتي مواجه خواهند شد. و بسياري از اقدامات ديگري كه بايد انجام شود تا آن‌ها از توان و ظرفيتي برخوردار گردند كه بتوانند نقش‌آفريني كنند.


در صورت ايجاد قابليت لازم در اين سازمان‌ها، مي‌توان از ظرفيت آن‌ها هم در جهت پيشگيري از بحران‌هاي اجتماعي، هم مهار اين بحران‌ها و هم كمك به اقشار متعدد اجتماعي جهت دسترسي به مطالبات خود بدون فرو افتادن در چالش‌هاي اجتماعي، استفاده كامل به عمل آورد. بنابراين آنچه مهم است خودشناسي، هويت‌يابي و اعتماد به نفس و خودباوري اين سازمان‌هاست كه مي‌تواند آن‌ها را به سوي بلوغ كامل هدايت نموده و از فرو افتادن به مسيرهاي نامناسب جلوگيري كرده و در خدمت منافع و مصالح نظام اجتماعي قرار گيرد.

" توفيق هر چه بيشتر سازمان‌هاي غيردولتي در پيشگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي"

بايد تأكيد شود كه سازمان‌هاي غيردولتي با هدف پيشگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي بروز نمي‌يابند، اما يكي از كاركردهاي ناپيدا و مثبت اين سازمان‌ها تأثير در جلوگيري و ممانعت از بروز بحران‌هاي اجتماعي به دليل نقش‌پذيري در سامان دادن به مطالبات آموزش‌هاي اجتماعي، تحديد تقاضاها و نيازها و قانونمند كردن رفتارهاست.

بنابراين در گام اول اين سازمان‌ها بايد در عرصه‌هاي متعدد شكل گرفته و امكان فعاليت در عرصه عمومي بيابند تا بتوانند اين كاركرد را ايفا نمايند.

براي آنكه اين سازمان‌ها نقش بنيادين خود را ايفا نمايند مي‌توان تأكيد كرد:
1.
حساسيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه را در نظر گرفته و متناسب با ارزش‌ها و معيارهاي اجتماعي، اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را تعريف و تحديد نمايند.

2.
تعامل مداوم بين سازمان‌هاي غيردولتي و اجتناب جدي از رقابت‌هاي ناپخته و تخريب‌گر كه قطعاً اعتماد اجتماعي نسبت به اين نهادها را كاهش خواهد داد و به تبع آن پيشبرد اهداف اين سازمان‌ها را مسدود خواهد كرد. بنابراين مبناي روابط بايد همراهي، يگانگي، ياري و هماهنگي و حمايت متقابل بين سازمان‌ها باشد.

3.
سازمان‌هاي رسمي نبايد سازمان‌هاي غيردولتي را رقيب و يا دگر خود تلقي نمايند كه روند فعاليت آن‌ها را با مشكل مواجه خواهد كرد. بنابراين اين سازمان‌ها به جاي ايجاد چالش و درگيري و صرف انرژي و امكانات خود در اين منازعات بايد اهداف خود را مدنظر قرار داده و در پيشبرد آن همت خود را به خدمت بگيرند.

4.
سودجويي، نفع طلبي و اصولاً نگاه سودمندگرايانه به اين سازمان‌ها و تعقيب اهداف اقتصادي در آن‌ها را بايد مهمترين تهديد براي اين سازمان‌ها در نظر آورد. استفاده از نيروي بيكران اجتماعي آن‌ها را از نيازهاي اقتصادي مستغني خواهد كرد. بنابراين يكي از پيشنهادات اساسي براي پيشبرد اهداف اين سازمان‌ها ترك گفتن اهداف اقتصادي است.

5.
اين سازمان‌ها بايد بتوانند به يك يا چند نياز اجتماعي اقشاري از جامعه پاسخ دهند. كارايي و كارآمدي آن‌ها در ارضاء اين نيازهاي جمعي، موجوديت و امنيت هستي شناختي آن‌ها را تضمين خواهد كرد و بالعكس فرو افتادن در ساختار بوركراتيكي كه هدفش حفظ روساي اين سازمان‌ها و يا تأمين اهداف آن‌ها بدون توجه به پيامدهاي اجتماعي ناشي از عملكرد آن‌ها و يا سوءاستفاده از نيروهاي اجتماعي باشد، بزرگترين سرمايه آن‌ها يعني مشاركت و ميل به عضويت اعضاي جامعه را از دست خواهد داد. بنابراين واقع‌بيني، برنامه‌ريزي، "ارتباط" و جلب اعتماد عمومي بزرگترين اهداف و بزرگترين مكانيزم‌هاي موفقيت اين سازمان‌هاست.


* عليرضا طاهري- مديرعامل موسسه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي سراي احسان
0/5 ستاره ها (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
پست الكترونيكي
متن
تازه های سایت
 
«جشن همیاران» در نمایندگی بنیادکودک در رشت برگزار شد (تحليل)
تاکید استاندار خوزستان بر غیر سیاسی و غیر دولتی بودن سازمان های مردم نهاد (تحليل)
همراهی همیاران برای توسعه جامعه را ارج نهیم (تحليل)
پاک‌سازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و ملی با مشارکت جامعه محلی و سمن‌ها (تحليل)
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود (اخبار)
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا (اخبار)
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان (اخبار)
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت (اخبار)
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد (اخبار)
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد (اخبار)
 
عكس روز
 
گزارش تصویری از طرح بازدید از بخشهای تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و اجرای بسته جامع خدماتی تالاسمی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری،انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده ایرانشهر و دانشگاه زابل
 
 
 
آخرین اخبار
 
«مدرسه قاصدک‌ها» راهی برای حمایت از دانش‌آموزان فنوج
ارسال757 مقاله به کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق درعمليات در بابلسر
آموزش تغذیه سالم در افراد HIV مثبت
كارگاه آموزشي "چرا بايد در فضاي مجازي باسواد باشيم؟".
نشست فقرآموزشی بانگاهی ویژه به وضعیت آموزش در ایران
«جشن همیاران» در بنیادکودک نمایندگی رشت برگزار می‌شود
رییس انجمن آسیب‌ شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد:اعدام در ملاء عام، بازدارنده نیست
انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه سازمان های غیر دولتی استان مرکزی
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد
روز جهانی NGO گامی در جهت پاسداشت سازمان های مردم نهاد / ساختن آینده ای بهتر برای همه
با چوب قانون معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم
نشست هماهنگی ستاد اجرایی جشنواره فیلم سبز با مدیران محیط زیست هرمزگان
برگزاری نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟!»
پیام تسلیت انجمن آلزایمر ایران به مناسبت درگذشت اشرف بهادرزاده
تجلیل از بنیاد دانشگران رهایی افروز تهران(دُرا) در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
آیا کانون‌های ادبی کارکرد گذشته را در رشد ادبیات دارند؟
آغاز نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد
برگزاری مجمع عمومی انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان
انتخابات خانه تشکلهای مردم نهاد استان کرمانشاه با همکاری استانداری برگزار شد + تصاویر
مجمع ملی جوانان امسال برگزار نمی‌شود
حضور سازمان های مردم نهاد برای اولین بار درکنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
حل آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است
فراخوان عمومی سلسله میزگردهای علمی تخصصی حقوق دانشگاهیان
اعلام حمایت شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی و مباررزه با ایدز
همایش «اخلاق در نهاد هاى مدنى »
مشارکت اجتماعی با آسیب‌ها نسبت عکس دارد
کارگاه آموزشی کار با کاشی بر روی ظرفهای سفالی
دستان امیدوار اعضای باشگاه مثبت برای کسب روزی
برگزاری مراسم افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی
گزارش فعالیت 10 سال اخیر مؤسسه فاران نقره ای
طرح‌های ضد محیط‌زیستی انتقال آب و سدسازی متوقف شود / جناح‌های سیاسی از مطالبات مردم خوزستان استفاده ابزاری نکنند / صندوق غرامت‌ها و ضمانت‌‌های محیط‌زیستی خوزستان تشکیل شود
ضرورت حمایت سازمان های مردم نهاد و دولت از زنان سرپرست خانوار
30 تفاهمنامه، ارمغان برجام برای گردشگری سمنان/ نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، مطالبه زنان روستایی استان
گسترش روحیه کارآفرینی، فرصتی که نباید به تهدید بدل شود
همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران
افزایش مشارکت اجتماعی جوانان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
همت خیرین و مسئولان شهرستان تربت‌جام برای ساماندهی کارتن خواب‌های این شهرستان
ساخت 6 مدرسه به دست خیران تهرانی در خراسان جنوبی
برگزاری سی و سومین بازارچه نوروزی خیریه رعد
برگزاری جشن نوروز ویژه کودکان بی‌سرپرست در خراسان جنوبی
پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم سازمان یافته در دستور کار است
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
کودکانی که روزی ۳ وعده تریاک می خوردند تا ساکت شوند
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و طلاق برای همسران زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ
احداث ۱۸ «خانه امن» برای زنان بی‌سرپناه/ ۱۰۰۰ مورد فرار از منزل
نشست اسفندماه انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز برگزار می شود
نشست پنجم «سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها» با موضوع "سبک زندگی و سلامت کودک برگزار می‌شود
نشست خبری اعلان فراخوان ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی سینا، در خصوص سفر سرکار خانم دکتر ابتکار به همدان
آغاز به کار طرح عیدانه کتاب/ عکس
700 زن در استان تهران نیازمند نگهداری فوری هستند
برگزاری جلسه مشترک بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده و دفتر توسعه مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
استفاده از ظرفیت سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر
رشد ۵۷ درصدی فعالیت سمن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بوشهر
سمن ها، عهده دار نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می شوند/ تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری
راه اندازی پویش عیدانه اشتغال / اولین مرکز کسب و کار امروز تحویل گرفته می شود
سازمان‌های مردم نهاد و خیران، متولی اصلی اجرای طرح نجات
فعالیت ۱۵۰ هزار دیده بان پیشگیری از جرم در کشور
حضور پارسا پیروز فر در بنیاد کودک+تصاویر
برگزاری انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم
رفتار پرخطر و تعدد شریک‌جنسی مردان؛ خطر ایدز برای زنان/یکی از مهمترین موانع در شناسایی بیماران مبتلا به ایدز، انگ اجتماعی است
پیام تقدیر و قدرانی رئیس هیات مدیره انجمن ققنوس به هنرجویان هنرستان سپاه تهران
سخن‌رانی ایازی در نخستین کنگره پزشکی اجتماعی
انتشار بیانیه شماه 2 پویش ملی شهرپاک برای همراهی نمایندگان مجلس با این پویش
فراخوان کمک مالی برای آزادی محیط بانان محکوم به پرداخت دیه
سمن‌های استان مرکزی نظارت بر اجرای سند حقوق کودک را برعهده دارند