به روز شده در : 1396/01/08
رسانه خبری سازمان های غیر دولتی ایران
تعداد بازديد : 13680
 آسيب شناسي فعاليت سمن‌ ها در جامعه ايران
تاريخ  :  1394/09/01
نوع : يادداشت
 سازمان‌ها مردم نهاد در ايران به لحاظ ساختاري فقط در موضوعات خاصي مي‌توانند ورود كنند چرا كه جامعه ايران در بسياري از مسائل، سازو كارهاي دروني خود را دارد. سمن ها ريشه در تاريخ و فرهنگ غرب دارند و معمولا در بين اقشار متمايل به فرهنگ غرب زودتر جاي خود را باز مي‌نمايند. يكي از اولي‌ترين انحرافات سمن‌ها در ايران انتقال مطالبات و خواسته ها به سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه است.


وطن (پايگاه خبري سازمان هاي غير دولتي ايران)، سازمان‌هاي مردم نهاد در دنياي مدرن كاركردهاي بسياري را بر عهده گرفته‌اند به طوري كه به بخشي غير قابل چشم‌ پوشي از جامعه و سياست تبديل شده‌اند. برخي از اين سازمان‌ها حتي توانسته‌اند در سازمان ملل متحد كرسي‌هاي مشورتي گرفته و در بسياري از موارد طراح و مجري بسياري از برنامه‌هاي آن هستند. اين سازمان‌ها كاركردهاي بسياري را كه در گذشته بخش‌هاي محلي و قبيله‌اي از جامعه مسئول تامين آن بودند در جامعه مدرن بر عهده دارند. به عبارت ديگر اين سازمان‌ها مسئوليت كمك به مردم را در دنياي "ناآشنايان" يا "غريبه‌ها" به دوش مي‌كشند. اين سازمان‌ها در غرب براي حفاظت از مردم در برابر دولت‌هاي خشن و بي‌تفاوت نسبت به مردم به وجود آمدند تا در شرايطي كه ديگر خانواده‌ها توانايي حمايت از اعضاي خود را ندارند، بتوانند در مقابل دولت‌هاي غربي ايستادگي كنند. دولت‌هايي كه تنها به منافع سرمايه‌داران و لابي‌هاي بزرگ اقتصادي و مالي توجه دارند.

توجه به اين نكته بسيار مهم است تا جايگاه تولد چنين پديده‌اي مشخص شود و بتوانيم كاركردهاي آن را درستي را از آن انتظار داشته باشيم. به طور جد بايد گفت كه در دولت‌هايي كه نسبت به مردم خود احساس وظيفه كرده و رابطه مردم و دولت نزديك است، كاركرد سمن‌ها اساسا متفاوت مي‌شود و ديگر آنها در مبارزه با دولت براي گرفتن حق مردم از آن نيستند چرا كه خود دولت‌ها اساسا وظيفه خود را تامين امنيت و نيازهاي مردم مي‌دانند و در اينجا اگر خود جامعه سيستم‌هاي حمايتي مربوط به خود را در سازوكارهاي محلي، بخشي و خانوادگي داشته باشد اصلا وجود سمن‌ها هيچ معنايي ندارد. به عبارت ديگر وضعيت حاكم بر اين جامعه دنياي غريبه‌ها نيست! اما در شرايطي كه جامعه چنين سازوكارهاي دروني ندارد و يا اين سازوكارها از اثرگذاري لازم برخوردار نيستند، سمن‌ها نقش و كاركرد خود را پيدا مي‌كنند.
كاركردهاي سمن‌ها

هر پديده اجتماعي براي ايجاد و تداوم، نيازمند جايگاهي در ساختار و نظام اجتماعي است و اين جايگاه نيز خود نشئت گرفته از نيازي است كه جامعه مورد نظر به وجود آن پديده نشان مي‌دهد. سازمان مردم نهاد هم از آنجا كه بر پايه ارزش بنيادين «ايثار» و خدمت رساني به ساير انسان‌ها بر اساس اصل عدم انتفاع شكل گرفته است، مي‌تواند در كنار نظام سياسي، محقق كننده اين اهداف باشد. مهمترين هدف ايجاد و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد غير دولتي افزايش ظرفيت نظام اجتماعي از طريق ايجاد شرايط مساعد براي بارور شدن توانمندي‌هاي بالقوه است. به عبارت دقيق‌تر ضرورت ايجاد و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد را مي‌توان در تحقق اهدافي چون كوچك سازي دولت، توانمند سازي مردم و افزايش سرمايه اجتماعي، كارآمدتر سازي نظام اقتصادي، بهينه سازي فرآيند برنامه ريزي و عملياتي‌تر سازي برنامه‌ها و مقابله با آسيب‌ها دانست.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بيست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و يكصد و چهارم به مشاركت مردم در امور تصريح دارد. وجود همين قوانين و به ويژه فصل حقوق ملت نشانگر ظرفيت آن براي پذيرش مشاركت‌هاي مردمي در مديريت جامعه است. در مورد اهداف سند چشم انداز 1404 نيز از آنجا كه نظام سياسي به تنهايي نمي‌تواند محقق كننده اهداف سند باشد و ايجاد هر گونه تحول و بالاتر از آن نهادينه شدن و تداوم آن تحولات، هنگامي ميسر است كه شرايط اجتماعي براي پذيرش آنها فراهم باشد. به همين دليل سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند نقش موثري در تحقق اهداف چشم انداز ايفا كنند. سازمان‌هاي مردم نهاد با جلب مشاركت‌هاي عمومي مردم و ايجاد انگيزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشكلات اجتماعي، زمينه و بستر مناسبي را براي تسهيل در اجراي سياست‌ها و تصميم‌گير‌ي‌هاي نظام سياسي فراهم مي‌آورند.

نهادهاي اجتماعي به ويژه نهادهايي كه به صورت خودجوش از بطن و متن جامعه رويش پيدا مي‌كنند آثار ماندگاري را در ساخت جامعه بر جا مي‌گذارند. اين نهادها بعد از پيدايش خود، مناسبات و شكل ساختاري جوامع را تحت تاثير قرار مي‌دهند و حاكمان سياسي را به عنوان تدبير‌كنندگان امور جامعه، ملزم به ايجاد تدابيري براي حذف، پذيرش، تعديل، سازگاري و... مي‌سازند. افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي، ناكارآمدي مديريت يك جانبه از سوي دولت، ضرورت مشاركت مردمي در پيشبرد امور و... از جمله عللي محسوب مي‌شوند كه باعث ايجاد سازمان‌هاي مردم نهاد شده‌اند. رويكرد سازنده و مثبت به اين سازمان‌ها اين است كه اين سازمان‌ها به همراه نظام سياسي در مجموع باعث افزايش رضايت مندي شهروندان خواهند شد. اما مهمترين كاركردهاي سازمان‌هاي مردم نهاد عبارتند از: پر كردن شكاف جامعه و حكومت، اولويت‌بندي تقاضاهاي اجتماعي، مشاوره به حكومت، نقد عملكرد حكومت، تاثيرگذاري فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد بر نهادهاي دولتي، ارتقاي سطح فرهنگ مشاركت عمومي، افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي مردم، توان بالا براي جذب نخبگان اجتماعي، ايجاد هماهنگي و انسجام اجتماعي و كاهش خشونت اجتماعي.

همانطور كه مشاهده مي‌شود سازمان‌ها مردم نهاد در كشور ما به لحاظ ساختاري فقط در موضوعات خاصي مي‌توانند ورود كنند چرا كه جامعه ايران هنوز در بسياري از مسائل خود سازو كارهاي دروني خود را دارد. به عنوان مثال مساجد، هيئت ها وخانواده‌ها همچنان در بسياري از موارد كاركردهاي خود را به درستي انجام مي‌دهند و لذا سمن‌ها براي تاسيس و بقاي خود بايد مسئله شناسي دقيق و درستي را انجام دهند تا در آنجايي كه ديگر ساختارهاي حمايتي نمي‌توانند به وظايف خود به درستي عمل كنند، آنها وارد شده و نيازهاي جامعه را پوشش دهند. حال با درك اين مطالب به سراغ آسيب‌شناسي فعاليت سمن‌ها در جامعه ايران مي‌رويم:
آسيب شناسي فعاليت سمن‌ها در جامعه ايران

1. در سال‌هاي اخير ما شاهد اظهار نظر مسئولان استاني و همچنين در برخي موارد شهرهاي بسيار كوچك در مورد لزوم فعال شدن سمن‌ها در اين مناطق بوديم به طوري كه حتي يكي از استاندارن استان هاي جنوبي گفته بود كه ما ظرف يك سال 200 سمن را در استان به وجود خواهيم آورد. اين شكل دستوري براي به وجود آوردن سمن‌ها يادآور تئوري منسوخ توسعه از بالا است كه در اواخر دهه هفتاد در كشور پيگيري مي‌شد. اما مسئله مهم تر در اين باره اينست كه سمن‌ها مجموعه‌هايي نياز محور هستند و بايد بر اساس نياز جامعه و از دورن دغدغه‌هاي شهروندان بجوشند و در صورتي كه بدون وجود چنين فرآيندي در جامعه‌اي رشد كنند نه تنها نخواهند توانست كه جايگاه مناسب خود را در جامعه كسب كنند بلكه خود به معضلي بزرگ و محلي براي فساد در جامعه تبديل خواهند شد. دولت يازدهم بايد از شتاب‌زدگي در فرآيند توسعه اجتماعي پرهيز نمايد.

2. سازمان‌هاي مردم نهاد ريشه در تاريخ و فرهنگ غرب دارند و ورودشان به جوامع ديگر همزمان با فرآيند رشد مدرنيته در اين جوامع است و معمولا در بين اقشار متمايل به فرهنگ غرب زودتر جاي خود را باز مي‌نمايند. در جامعه ما نيز سازمان‌هاي مردم ‌نهاد ابتدا در بخش خاصي از جامعه كه با فرهنگ غرب قرابت بيشتري دارد متولد شده‌اند و در حال حاضر نيز بيشتر سمن‌ها متعلق به اين قشر از جامعه هستند. اما مشكل زماني روشن خواهد شد كه ما بعد از مدتي ما شاهد اين خواهيم بود كه سمن‌هاي ما تنها به دغدغه‌ها و نيازمندي‌هاي يك بخش از جامعه مي‌پردازند و در عمل نيازها و دغدغه‌هاي بخش‌هاي ديگر جامعه از فرآيند اجتماعي و سياستگذاري جامعه حذف خواهد شد. نتيجه آن نيز در نقصان ثبات اجتماعي و افزايش نارضايتي مردم از يك سو و تغيير فرهنگ جامعه (غربي شدن)از سوي ديگر مشاهده خواهد شد.

3. يكي از اولي‌ترين انحرافات سمن‌ها در ايران انتقال خواسته‌ها، مطالبات و اطلاعات به سازمان‌هاي بين‌المللي و سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه است. در صورتي كه اين مطالبات و اطلاعات بايد به دولت جمهوري اسلامي ارائه شود. كه اين مشكل ناشي از نبود سيستم مديريت اطلاعات است كه باعث مي‌شود مهمترين اطلاعات و آمار كشور به دست نااهلان مي‌افتد و مورد سو استفاده دشمنان واقع مي‌شود. بايد براي اين مسئله تدبير دقيقي انديشده شود. روي ديگر اين سكه آنست كه اين سمن‌ها علاوه بر انتقال داده‌ها به خارج كشور، آرمان‌ها، خواسته‌ها و ارزشهاي همان سازمان‌هاي بين‌المللي و سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه را در كشور دنبال مي‌كنند؛ به عبارت ديگر بر اساس سياست‌گذاري آنها فعاليت‌هاي خود را پيش مي‌برند كه اين مسئله باعث نقض حاكميت ملي جمهوري اسلامي مي‌شود.

4. مسئله مهم ديگر در مورد جامعه مدني و سمن‌ها در كشور ما اينست كه مسائل اكثر اينها وارداتي است. به عنوان مثال مسئله زنان و اقليت‌ها را از اروپا و آمريكا آورده‌اند. و بعد از مدتي اينقدر تبليغ كرده‌اند كه خودش در حال تبديل شدن به يك مسئله جديد است. در مقابل مسئله زنان، مسئله واقعي جامعه ما ازدواج، خانواده، امنيت خانواده است. در مقابل مسئله اقليت‌ها نيز مسئله واقعي جامعه ما ضعف اقتصادي و مركزگرايي است.

علاوه بر چهار مورد بالا موارد ديگري نيز وجود دارد كه باعث مي‌شود اين نهادها در جامعه ما نتوانند كارآيي لازم را داشته باشند، اين موارد عبارتند از: ناآگاهي جامعه نسبت به كاركردهاي سازمان‌هاي مردم نهاد، ناكافي بودن بودجه سمن‌ها، نبود عملكرد حرفه‌اي سمن‌ها، وابستگي به احزاب سياسي، فقدان قانون جامع و كارا براي تشكيل و فعاليت‌ سمن‌ها.

فرجام سخن

مهمترين مسئله در باب ساماندهي وضعيت سازمان‌هاي مردم نهاد مديريت مسئله‌شناسي و روش حل مسئله آنها است. ديدبان معتقد است در اين مسير سازمان متولي امر بايد نسبت به مسئله دقيق هر سمن و خواسته‌ها و نگرش‌هاي آنها حساس بوده و نگذارد افراد غير متخصص يا داراي نگرش‌هاي انحرافي اقدام به تاسيس سمن‌ها كنند چرا كه اين افراد به سلامت جامعه و زندگي مردم آسيب مي‌زنند. به عنوان مثال فعالان فمينيسم در صورت تاسيس سمن تنها بر بحران تنافر جنسي و عدم ازدواج جوانان خواهند افزود! و عموما هيچ كاركرد مثبتي هم در ارتقاء سطح زندگي خانواده‌ها و زنان و دختران ما ندارند! لذا نبايد به چنين تفكراتي اجازه فعاليت سازمان‌يافته در جامعه داد. اما از آنسوي فعالان محيط زيست بايد حمايت شوند چرا كه كاركردي كاملا در راستاي تحقق آرمان‌هاي جامعه دارند و از سوي ديگر آگاهي افكار عمومي و مديران نسبت به اين مسئله در كشور ما بسيار پائين است!

سازمان‌هاي متولي و سازمان‌ها نظارتي بايد به لزوم تولد سمن‌ها در روند طبيعي خودشان توجه داشته باشند چرا كه رشد قارچ‌گونه سمن‌ها با دستورات دولتي از بالا تنها بر فساد و ناكارآيي آنها مي‌افزايد. همچنين بايد توجه داشت كه سازمان‌ها و ساختارهاي قديمي و اصيل جامعه را نبايد با ايجا سمن‌هاي مصنوعي تحت فشار قرار داد و نوعي رقابت اجتماعي ميان ساختارهاي كهن و سمن‌ها در جامعه به وجود آورد چرا كه نهادهاي مستقر توانايي بسيار بالاتري در زمينه مديريت مسائل و مشكلات خود دارند لذا دولت بايد نگاه حمايتي خود را علاوه بر سمن‌ها به اين ساختارهاي مستقر و جا افتاده نيز تسري دهد. و حمايت جدي‌تري را از آنها به عمل آورد چرا كه آنها توانايي خود را در حل مشكلات و مسائل در طول زمان نشان داده‌اند و از متن فرهنگ بومي كشور متولد شده‌اند.
0/5 ستاره ها (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
پست الكترونيكي
متن
تازه های سایت
 
پاک‌سازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و ملی با مشارکت جامعه محلی و سمن‌ها (تحليل)
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود (اخبار)
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا (اخبار)
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان (اخبار)
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت (اخبار)
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد (اخبار)
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد (اخبار)
سازمان های مردم نهاد جوانان یک نهال نحیف است/ تعداد سمن های جوانان از 50 به 1500 رسیده است (تحليل)
روز جهانی NGO گامی در جهت پاسداشت سازمان های مردم نهاد / ساختن آینده ای بهتر برای همه (اخبار)
با چوب قانون معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم (اخبار)
 
عكس روز
 
گزارش تصویری از طرح بازدید از بخشهای تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و اجرای بسته جامع خدماتی تالاسمی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری،انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده ایرانشهر و دانشگاه زابل
 
 
 
آخرین اخبار
 
انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه سازمان های غیر دولتی استان مرکزی
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد
روز جهانی NGO گامی در جهت پاسداشت سازمان های مردم نهاد / ساختن آینده ای بهتر برای همه
با چوب قانون معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم
نشست هماهنگی ستاد اجرایی جشنواره فیلم سبز با مدیران محیط زیست هرمزگان
برگزاری نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟!»
پیام تسلیت انجمن آلزایمر ایران به مناسبت درگذشت اشرف بهادرزاده
تجلیل از بنیاد دانشگران رهایی افروز تهران(دُرا) در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
آیا کانون‌های ادبی کارکرد گذشته را در رشد ادبیات دارند؟
آغاز نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد
برگزاری مجمع عمومی انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان
انتخابات خانه تشکلهای مردم نهاد استان کرمانشاه با همکاری استانداری برگزار شد + تصاویر
مجمع ملی جوانان امسال برگزار نمی‌شود
حضور سازمان های مردم نهاد برای اولین بار درکنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
حل آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است
فراخوان عمومی سلسله میزگردهای علمی تخصصی حقوق دانشگاهیان
اعلام حمایت شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی و مباررزه با ایدز
همایش «اخلاق در نهاد هاى مدنى »
مشارکت اجتماعی با آسیب‌ها نسبت عکس دارد
کارگاه آموزشی کار با کاشی بر روی ظرفهای سفالی
دستان امیدوار اعضای باشگاه مثبت برای کسب روزی
برگزاری مراسم افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی
گزارش فعالیت 10 سال اخیر مؤسسه فاران نقره ای
طرح‌های ضد محیط‌زیستی انتقال آب و سدسازی متوقف شود / جناح‌های سیاسی از مطالبات مردم خوزستان استفاده ابزاری نکنند / صندوق غرامت‌ها و ضمانت‌‌های محیط‌زیستی خوزستان تشکیل شود
ضرورت حمایت سازمان های مردم نهاد و دولت از زنان سرپرست خانوار
30 تفاهمنامه، ارمغان برجام برای گردشگری سمنان/ نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، مطالبه زنان روستایی استان
گسترش روحیه کارآفرینی، فرصتی که نباید به تهدید بدل شود
همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران
افزایش مشارکت اجتماعی جوانان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
همت خیرین و مسئولان شهرستان تربت‌جام برای ساماندهی کارتن خواب‌های این شهرستان
ساخت 6 مدرسه به دست خیران تهرانی در خراسان جنوبی
برگزاری سی و سومین بازارچه نوروزی خیریه رعد
برگزاری جشن نوروز ویژه کودکان بی‌سرپرست در خراسان جنوبی
پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم سازمان یافته در دستور کار است
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
کودکانی که روزی ۳ وعده تریاک می خوردند تا ساکت شوند
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و طلاق برای همسران زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ
احداث ۱۸ «خانه امن» برای زنان بی‌سرپناه/ ۱۰۰۰ مورد فرار از منزل
نشست اسفندماه انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز برگزار می شود
نشست پنجم «سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها» با موضوع "سبک زندگی و سلامت کودک برگزار می‌شود
نشست خبری اعلان فراخوان ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی سینا، در خصوص سفر سرکار خانم دکتر ابتکار به همدان
آغاز به کار طرح عیدانه کتاب/ عکس
700 زن در استان تهران نیازمند نگهداری فوری هستند
برگزاری جلسه مشترک بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده و دفتر توسعه مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
استفاده از ظرفیت سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر
رشد ۵۷ درصدی فعالیت سمن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بوشهر
سمن ها، عهده دار نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می شوند/ تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری
راه اندازی پویش عیدانه اشتغال / اولین مرکز کسب و کار امروز تحویل گرفته می شود
سازمان‌های مردم نهاد و خیران، متولی اصلی اجرای طرح نجات
فعالیت ۱۵۰ هزار دیده بان پیشگیری از جرم در کشور
حضور پارسا پیروز فر در بنیاد کودک+تصاویر
برگزاری انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم
رفتار پرخطر و تعدد شریک‌جنسی مردان؛ خطر ایدز برای زنان/یکی از مهمترین موانع در شناسایی بیماران مبتلا به ایدز، انگ اجتماعی است
پیام تقدیر و قدرانی رئیس هیات مدیره انجمن ققنوس به هنرجویان هنرستان سپاه تهران
سخن‌رانی ایازی در نخستین کنگره پزشکی اجتماعی
انتشار بیانیه شماه 2 پویش ملی شهرپاک برای همراهی نمایندگان مجلس با این پویش
فراخوان کمک مالی برای آزادی محیط بانان محکوم به پرداخت دیه
سمن‌های استان مرکزی نظارت بر اجرای سند حقوق کودک را برعهده دارند
ایجاد خانه‌های جوان در استان‌ها
آیین های سنتی نوروز امسال درکردستان توسط سمن ها برگزارمی شود
لزوم استفاده از ظرفیت سمن ها برای توسعه و پیشرفت ورزش
مشارکت سمن ها در انتخابات بسترسازی برای مشارکت مردمی است
بی‌تفاوتی مسئولان شهرستان دماوند به سازمان‌های مردم نهاد/ ورود انجمن علمی تخصصی به موضوع خط لوله گاز لاریجان از اقدامات این نهاد مردمی است
اطلاعیه جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود پیرامون طرح قلع و قمع درختان بلوارشهیدبهشتی
برگزاری اولین همایش مشترک خیریه ها با حضور 110 سازمان