به روز شده در : 1398/03/26
رسانه خبری سازمان های غیر دولتی ایران
تعداد بازديد : 16389
 چگونگي و چيستي سازمانهاي مردم نهاد (NGO)
تاريخ  :  1394/09/25
نوع : يادداشت
 سازمانهاي مردم نهاد يا (NGO) ها نامي است كه زياد به گوش مي خورد و در كشورهاي مختلف با توجه به فرهنگ هاي موجود در هر كشور حول محور هاي مختلف شكل مي گيرد.


به گزارش وطن (پايگاه خبري سازمان هاي غير دولتي ايران)، سازمانهاي مردم نهاد يا (NGO) ها نامي است كه زياد به گوش مي خورد و در كشورهاي مختلف با توجه به فرهنگ هاي موجود در هر كشور حول محور هاي مختلف شكل مي گيرد .

و بر اساس بر رسي هاي انجام شده توسط فردائي ها اكثر قريب به اتفاق مردم با اين نهاد ها فقط از لحاظ نام آشنائي مختصري داشته و از نحوه بوجود آمدن اين گونه نهاد هاي مردمي وقدرت مانور اينگونه تشكل ها اطلاع چنداني ندارند .

با عنايت به مطالب فوق بر آن شديم تا اطلاعات جامعي از تعريف اينگونه تشكلها گرفته تا كاركرد واقدامات و شرايط و نحوه شكل گيري اين سازمانها گزارشي تقديم تا شايد كمكي باشد به افراد علاقمند به فعاليت هاي اجتماعي خصوصا جوانان پرتلاش ايران عزيز .

تعريف سازمانهاي مردم نهاد و يا (NGO) ها

سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است كه براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايش فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، بشردوستانه و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون، رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مي كند.

ويژگي سازمانهاي مردم نهاد (NGO) ها

۱. غير دولتي بودن ((Non Governmental: بدين معني كه تأسيس آنها بر اساس تصميم دولتي و در چارچوب بودجه عمومي انجام نگيرد بلكه اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي مؤسس آنها باشند، البته سازمانهاي مردم نهاد و مجموعه دولت داراي ارتباط و اثرات دوجانبه مي باشند.

۲. غير انتفاعي بودن(Non Benefite): بدين معني كه دست يافتن به درآمد و سود و انجام فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي بمنظور تقسيم منافع بين اعضاء ، مؤسسان، مديران و كاركنان هدف سازمان نباشد، هرچند كه اين ويژگي، سازمان مردم نهاد را از دست يابي به درآمد براي اداره امور خود باز نمي دارد.

۳. تمايل به استقلال: بدين معني كه سازمان مردم نهاد سعي مي كند براي تحقق اهداف خود در چارچوب قوانين موضوعه تا حد ممكن از درجه استقلال بالايي

برخوردار باشد و زير نفوذ صاحبان قدرت و يا گرايش هاي مختلف قرار نگيرد.

۴. خودجوشي و نياز طبيعي: سازمانهاي مردم نهاد بنابر نياز طبيعي ناشي از شرايط فكري، محيطي، انگيزش ها، خصوصيت ها و آرمانهاي مشترك افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص تأسيس و اداره مي شوند.

۵.غير سياسي بودن: اهداف غير سياسي در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.

كاركرد سازمانهاي مردم نهاد(NGO) ها :

۱) اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي (ارتباطات)

۲) جلب مشاركت مردمي (بسيج عمومي)

۳)جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي (بسيج منابع)

۴) ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي بين دولت ومردم

۶) گسترش نظارت عمومي

۷) ارزيابي فعاليت ها

۸) افزايش بهره وري در استفاده از منابع

۹) هنجار سازي

از ميان كاركردهاي فوق سه موضوع ‹‹ جلب مشاركت مردمي ››، ‹‹ بسيج منابع ›› و ‹‹ نظارت و ارزيابي›› از اهميت و جايگاه بالاتري برخوردار هستند.

اهم اقدامات سازمانهاي مردم نهاد(NGO) ها
اقدامات اجرايي

۱) عضوگيري: رسمي و غير رسمي

۲) برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي

۳) بهره وري: منابع طبيعي و محيط زيست

۴) امور حمايتي: دستگيري از مستمندان، بيماران خاص

۵) درآمدزايي: خيريه، نمايشگاه، تحقيقات، انجام پروژه هاي مشترك، كمك ها( دولتي، مردمي، بين المللي)

۶) اطلاع رساني: خبرنامه، پوستر، اطلاعيه، اينترنت و..
فرهنگ سازي

۱) جلسه هاي مذهبي

۲) تبليغات و هنر: تئاتر، موسيقي، نقاشي، فيلم و..

۳) ايجاد هويت: فردي و جمعي

۴) مسئوليت بخشي به مردم

۵) حفظ آثار باستاني و ميراث فرهنگي
آموزش عمومي

۱) شركت در كنفرانسهاي آموزشي

۲) برگزاري كارگاه و سمينارهاي آموزشي

۳) تربيت نيروي متخصص

۴) بازديد : سفر تحقيقاتي، اردو

۵) سخنراني عمومي و علمي

۶) مشاوره: كاركنان، مديران ارشد، مردم
پژوهش

۱) نياز سنجي اجتماعي

۲) افزايش كارآيي

۳) معرفي نمونه ها

۴) روان كاوي نظرها
ايجاد ارتباط با بخش هاي دولتي

۱)دادن مشورت و برگزاري جلسات مشترك

۲)انجام پروژه مشترك

۳)بيان اشكال ها و پيشنهاد در راستاي بهبود امور

۴)نظارت و كنترل پروژه هاي دولتي

شرايط اعضاء مؤسس سازمانهاي مردم نهاد (NGO) ها

۱) تابعيت ايراني و داشتن هيجده سال تمام

۲) دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان

۳) عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس رأي دادگاه صالح، محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.

مراحل تأسيس و ثبت سازمانهاي مردم نهاد (NGO) ها

۱) تعيين موضوع فعاليت مناسب براي سازمان با توجه به علاقه، دغدغه و توانمنديهاي متقاضيان.

۲) تعيين نام براي سازمان مورد نظر از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك.

۳) ارائه طرح مقدماتي تأسيس سازمان( شامل موضوع فعاليت، اهداف و روش اجرا) به استانداري و يا فرمانداريها جهت كسب موافقت اوليه و دريافت نمونه اساسنامه و فرمهاي مورد نياز.

۴) تكميل و ارائه مدارك لازم به مرجع صدور پروانه فعاليت كه مدارك شامل موارد زير مي باشد:

الف: فرم تقاضا نامه تكميل شده

ب: مدارك هويتي اعضاء مؤسس شامل يك قطعه عكس و دو سري از تصوير صفحه اول شناسنامه

ج: گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء مؤسس

د: اساسنامه سازمان در چهار نسخه (بصورت تايپي)

ه: فرم مشخصات فردي اعضاء مؤسس

و: صورتجلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره.

تبصره ۱: حداقل تعداد اعضاء مؤسس در سازمانهاي با ساختار عضو پذير( مجمع عمومي) پنج نفر و در سازمانهاي با ساختار هيأت امنايي نه نفر مي باشد.

تبصره۲: سازمانهاي مردم نهادي كه داراي گستره فعاليت در سطح يك محله يا شهرستان خاص هستند بايد مراحل ثبت و تأسيس را از طريق فرمانداري مربوطه و سازمانهايي كه داراي گستره فعاليت در سطح استان هستند بايد مراحل را از طريق دفتر امور اجتماعي استانداري دنبال نمايند.

۵) دريافت و بررسي مدارك توسط كارشناس مربوطه در استانداري يا فرمانداريها و اجراي تشريفات اداري شامل استعلام از مراجع ذيربط، طرح موضوع در هيئت نظارت و در صورت تصويب صدور پروانه فعاليت.

۶) ارسال اصل پروانه فعاليت به انضمام دو نسخه از اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره طي يك نامه اداري توسط مرجع صدور مجوز به سازمان ثبت اسناد و املاك جهت ثبت و آگهي تأسيس سمن مورد نظر.
0/5 ستاره ها (0)
نظرات
نظر : دانشجوی هنر
نام
نام خانوادگي
پست الكترونيكي
متن
تازه های سایت
 
«جشن همیاران» در نمایندگی بنیادکودک در رشت برگزار شد (تحليل)
تاکید استاندار خوزستان بر غیر سیاسی و غیر دولتی بودن سازمان های مردم نهاد (تحليل)
همراهی همیاران برای توسعه جامعه را ارج نهیم (تحليل)
پاک‌سازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و ملی با مشارکت جامعه محلی و سمن‌ها (تحليل)
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود (اخبار)
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا (اخبار)
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان (اخبار)
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت (اخبار)
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد (اخبار)
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد (اخبار)
 
عكس روز
 
گزارش تصویری از طرح بازدید از بخشهای تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و اجرای بسته جامع خدماتی تالاسمی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری،انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده ایرانشهر و دانشگاه زابل
 
 
 
آخرین اخبار
 
«مدرسه قاصدک‌ها» راهی برای حمایت از دانش‌آموزان فنوج
ارسال757 مقاله به کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق درعمليات در بابلسر
آموزش تغذیه سالم در افراد HIV مثبت
كارگاه آموزشي "چرا بايد در فضاي مجازي باسواد باشيم؟".
نشست فقرآموزشی بانگاهی ویژه به وضعیت آموزش در ایران
«جشن همیاران» در بنیادکودک نمایندگی رشت برگزار می‌شود
رییس انجمن آسیب‌ شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد:اعدام در ملاء عام، بازدارنده نیست
انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه سازمان های غیر دولتی استان مرکزی
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد
روز جهانی NGO گامی در جهت پاسداشت سازمان های مردم نهاد / ساختن آینده ای بهتر برای همه
با چوب قانون معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم
نشست هماهنگی ستاد اجرایی جشنواره فیلم سبز با مدیران محیط زیست هرمزگان
برگزاری نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟!»
پیام تسلیت انجمن آلزایمر ایران به مناسبت درگذشت اشرف بهادرزاده
تجلیل از بنیاد دانشگران رهایی افروز تهران(دُرا) در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
آیا کانون‌های ادبی کارکرد گذشته را در رشد ادبیات دارند؟
آغاز نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد
برگزاری مجمع عمومی انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان
انتخابات خانه تشکلهای مردم نهاد استان کرمانشاه با همکاری استانداری برگزار شد + تصاویر
مجمع ملی جوانان امسال برگزار نمی‌شود
حضور سازمان های مردم نهاد برای اولین بار درکنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
حل آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است
فراخوان عمومی سلسله میزگردهای علمی تخصصی حقوق دانشگاهیان
اعلام حمایت شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی و مباررزه با ایدز
همایش «اخلاق در نهاد هاى مدنى »
مشارکت اجتماعی با آسیب‌ها نسبت عکس دارد
کارگاه آموزشی کار با کاشی بر روی ظرفهای سفالی
دستان امیدوار اعضای باشگاه مثبت برای کسب روزی
برگزاری مراسم افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی
گزارش فعالیت 10 سال اخیر مؤسسه فاران نقره ای
طرح‌های ضد محیط‌زیستی انتقال آب و سدسازی متوقف شود / جناح‌های سیاسی از مطالبات مردم خوزستان استفاده ابزاری نکنند / صندوق غرامت‌ها و ضمانت‌‌های محیط‌زیستی خوزستان تشکیل شود
ضرورت حمایت سازمان های مردم نهاد و دولت از زنان سرپرست خانوار
30 تفاهمنامه، ارمغان برجام برای گردشگری سمنان/ نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، مطالبه زنان روستایی استان
گسترش روحیه کارآفرینی، فرصتی که نباید به تهدید بدل شود
همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران
افزایش مشارکت اجتماعی جوانان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
همت خیرین و مسئولان شهرستان تربت‌جام برای ساماندهی کارتن خواب‌های این شهرستان
ساخت 6 مدرسه به دست خیران تهرانی در خراسان جنوبی
برگزاری سی و سومین بازارچه نوروزی خیریه رعد
برگزاری جشن نوروز ویژه کودکان بی‌سرپرست در خراسان جنوبی
پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم سازمان یافته در دستور کار است
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
کودکانی که روزی ۳ وعده تریاک می خوردند تا ساکت شوند
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و طلاق برای همسران زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ
احداث ۱۸ «خانه امن» برای زنان بی‌سرپناه/ ۱۰۰۰ مورد فرار از منزل
نشست اسفندماه انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز برگزار می شود
نشست پنجم «سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها» با موضوع "سبک زندگی و سلامت کودک برگزار می‌شود
نشست خبری اعلان فراخوان ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی سینا، در خصوص سفر سرکار خانم دکتر ابتکار به همدان
آغاز به کار طرح عیدانه کتاب/ عکس
700 زن در استان تهران نیازمند نگهداری فوری هستند
برگزاری جلسه مشترک بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده و دفتر توسعه مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
استفاده از ظرفیت سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر
رشد ۵۷ درصدی فعالیت سمن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بوشهر
سمن ها، عهده دار نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می شوند/ تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری
راه اندازی پویش عیدانه اشتغال / اولین مرکز کسب و کار امروز تحویل گرفته می شود
سازمان‌های مردم نهاد و خیران، متولی اصلی اجرای طرح نجات
فعالیت ۱۵۰ هزار دیده بان پیشگیری از جرم در کشور
حضور پارسا پیروز فر در بنیاد کودک+تصاویر
برگزاری انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم
رفتار پرخطر و تعدد شریک‌جنسی مردان؛ خطر ایدز برای زنان/یکی از مهمترین موانع در شناسایی بیماران مبتلا به ایدز، انگ اجتماعی است
پیام تقدیر و قدرانی رئیس هیات مدیره انجمن ققنوس به هنرجویان هنرستان سپاه تهران
سخن‌رانی ایازی در نخستین کنگره پزشکی اجتماعی
انتشار بیانیه شماه 2 پویش ملی شهرپاک برای همراهی نمایندگان مجلس با این پویش
فراخوان کمک مالی برای آزادی محیط بانان محکوم به پرداخت دیه
سمن‌های استان مرکزی نظارت بر اجرای سند حقوق کودک را برعهده دارند