به روز شده در : 1398/03/26
رسانه خبری سازمان های غیر دولتی ایران
تعداد بازديد : 8829
 مفاهيم سمن
تاريخ  :  1394/10/05
نوع : يادداشت
 سازمان مردم‌نهاد يا سمن‌ (NGO) به سازماني اشاره مي‌كند كه مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي‌شود اما نقش بسيار مهمي به‌عنوان واسطه بين فرد‌فرد مردم و قواي حاكم ايفا مي‌كند.


به گزارش وطن(پايگاه خبري سازمان هاي غير دولتي ايران)؛ سازمان مردم‌نهاد يا سمن‌ (NGO) به سازماني اشاره مي‌كند كه مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي‌شود اما نقش بسيار مهمي به‌عنوان واسطه بين فرد‌فرد مردم و قواي حاكم ايفا مي‌كند.

بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد غير انتفاعي هستند. بودجه اين سازمان‌ها از طريق كمك‌هاي مردمي يا سازمان‌هاي دولتي تأمين مي‌شود.

بعضي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيمه مستقل وظايف و كارهاي دولتي را نيز انجام مي‌دهند. برخي از اين سازمان‌ها هيچ علاقه‌اي به سياست ندارند؛ اين در حالي است كه برخي از آنها به منظور تأمين منافع اعضاي خود صرفا به لابي‌گري در دولت مي‌پردازند.

از آنجا كه اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسيار كلي است، بسياري از اين سازمان‌ها ترجيح مي‌دهند از اصطلاح نهاد‌هاي خيريه استفاده كنند.

تعريف سازمان‌هاي غيردولتي

واژه سازمان غيردولتي (Non-Governmental Organization) براي نخستين بار توسط سازمان ملل متحد در سال 1945 در تبصره 71 فصل 10 اساسنامه اين سازمان مطرح گرديد و در سال 1950 همزمان با تشكيل شوراي اجتماعي ـ اقتصادي سازمان ملل در بيانيه 288 اين شورا سازمان‌هاي غيردولتي به عنوان مشاوران اصلي مطرح شدند. تعاريف متعددي از سازمان‌هاي غيردولتي ارائه شده است كه در هر كشور بنابر فرهنگ، استراتژي‌هاي سياسي، و خواست‌هاي ملت‌ها، تفاوت‌هايي در تعريف و محدوده فعاليت‌هاي آنان مشاهده مي‌شود ولي رايج‌ترين مفهوم، تعريفي است كه بانك جهاني ارائه داده است:
«سازمان‌هاي خصوصي كه براي رفع گرفتاري‌ها و آلام مردم، ارتقاء سطح زندگي و رفع فقر، حفظ محيط زيست، فراهم آوردن خدمات اساسي اجتماعي و توسعه ارتباطات ايجاد مي‌شوند»


به طور كلي واژه «سازمان غيردولتي» به سازمان‌هايي غيرانتفاعي و مستقل از دولت تلقي مي‌شود و معمولاً انتظاري كه از تشكل‌هاي غيردولتي مي‌رود ارزش محوري در نظام ساختاري آن است كه اهدافي غيراقتصادي و غيرمادي دارد و از شاخصه‌هاي كليدي اين‌گونه سازمان‌ها فعاليت هاي داوطلبانه و خودجوش افراد جامعه مي‌باشد

سازمان غير‌دولتي به گروهي مستقل، غيردولتي، غير انتفاعي و داوطلبانه از مردم گفته مي‌شود كه با اهداف مشخص و آشكار پيرامون يك نياز اجتماعي مشترك گرد آمده‌اند.

تعريف كشورهاي خارجي از سازمان هاي غيردولتي

الف-تعريف سازمان هاي غيردولتي داخلي
اين تعريف بايستي با توجه به مقررات داخلي كشورها ارائه شود و از آنجا كه درك كشورها از ماهيت و فعاليت سازمان هاي غيردولتي متفاوت مي باشد لذا تعريف واحدي شايد مقدور نباشد، در اين جا به تعريف اين سازمان ها در برخي كشورها اشاره مي شود.


فرانسه: قانون اول ژوئيه 1901 فرانسه در ماده يك خود انجمن را اين گونه تعريف مي كند:

"انجمن قرار دادي است كه طبق آن دو يا چند شخص دانسته ها و فعاليت هاي خود را بطور دائمي در راه نيل به هدفي غير از كسب منفعت در ميان مي نهند."


سوئيس: ماده 60 قانون مدني سوئيس اشعار مي دارد كه:

"انجمن هاي سياسي، مذهبي، علمي، هنري، نوع دوستي، تفريحي و ساير انجمن هايي كه هدف اقتصادي ندارند به محض اين كه مؤسسين اراده خود را در قالب اساسنامه هايشان دائر بر ايجاد آنها اعلام كردند از شخصيت حقوقي برخوردار مي شوند."


در فرانسه سازمان هاي غيردولتي به محض تشكيل داراي شخصيت حقوقي نمي شوند و بايد تشريفات ديگري از جمله ثبت را طي نمايند در حاليكه طبق قانون سوئيس سازمان هاي غيردولتي به محض تشكيل داراي شخصيت حقوقي مي شوند.


انگلستان: در اين كشور كه نظام كامن لا حكومت مي كند، سازماني غيردولتي محسوب مي شود كه هدفش سودبري نباشد و اين امر مستلزم آن است كه خود داراي منابع مالي باشد، اين منابع هم به طور عمده از طريق مشاركت مالي دواطلبانه اشخاص تأمين مي شود.


ايران: در ايران اين موضوع در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است، ماده 584 قانون تجارت اشعار مي دارد:


"تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غيرتجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كنند. "


ماده 585 همين قانون، شرايط مؤسسات و تشكيلات مذكور را تابع آئين نامه اي كه به تصويب وزارت داگستري مي رسد نموده است.


وزارت دادگستري، در همين راستا، در سال 1337 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي را تصويب نمود. بموجب ماده 1 اين آئين نامه مقصود از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه مؤسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند يا نه."


با توجه به قوانين فوق مي توان گفت كه علي رغم تفاوت هايي كه في مابين آنها وجود دارد، چند عامل در كليه اين تعاريف مشترك مي باشند، اين عوامل عبارتند از:

داشتن مالكيت خصوصي

داشتن هدف غيرتجارتي و غيرسودبري

داشتن نوعي تداوم و استمرار حيات


ب) تعريف سازمان هاي غيردولتي بين المللي:

در مورد تعريف سازمان هاي غيردولتي چندين سند بين المللي وجود دارد.

تعريف سازمان هاي غيردولتي بين المللي در اسناد مؤسسه حقوق بين الملل.

مؤسسه حقوق بين الملل از اوايل دهه بيست قرن گذشته در اين زمينه كار كرده است. حاصل تلاش هاي اين نهاد ارائه پيش نويس در سال هاي 1923 و 1950 براي انعقاد يك كنوانسيون بين المللي بود. طبق اين پيش نويس ها: "انجمن هاي بين المللي شامل گروه هاي متشكل از افراد يا تجمع هايي هستند كه آزادنه و به ابتكار خصوصي ايجاد مي شوند و بدون قصد سودبري يك فعاليت بين المللي با منفعت عمومي را خارج از هرگونه تعلقات صرفاً داخلي انجام مي دهند."


تعريف سازمان هاي غيردولتي در اسناد سازمان ملل متحد

شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد (اكوسوك) بعنوان يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد كه در ارتباط با سازمان هاي غيردولتي است تعريف موسعي از اين سازمان ها ارائه مي كند.

طبق قطعنامه هاي 1950 و 1968 اكوسوك:

"سازمان هاي غيردولتي سازمان هايي هستند كه به وسيله معاهدات بين الدولي ايجاد نمي شوند و شامل سازمانهايي هم مي شوند كه افراد منتخب از سوي مقامات دولتي را به عضويت مي پذيرند مشروط بر اين كه اين افراد مانع آزادي عمل اين سازمانها نشوند."

در ضمن اين سازمان ها بايستي "در صورت امكان" در تعداد قابل توجهي از كشورهاي واقع در مناطق مختلف جهان فعاليت داشته باشند."
0/5 ستاره ها (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
پست الكترونيكي
متن
تازه های سایت
 
«جشن همیاران» در نمایندگی بنیادکودک در رشت برگزار شد (تحليل)
تاکید استاندار خوزستان بر غیر سیاسی و غیر دولتی بودن سازمان های مردم نهاد (تحليل)
همراهی همیاران برای توسعه جامعه را ارج نهیم (تحليل)
پاک‌سازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و ملی با مشارکت جامعه محلی و سمن‌ها (تحليل)
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود (اخبار)
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا (اخبار)
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان (اخبار)
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت (اخبار)
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد (اخبار)
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد (اخبار)
 
عكس روز
 
گزارش تصویری از طرح بازدید از بخشهای تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و اجرای بسته جامع خدماتی تالاسمی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری،انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده ایرانشهر و دانشگاه زابل
 
 
 
آخرین اخبار
 
«مدرسه قاصدک‌ها» راهی برای حمایت از دانش‌آموزان فنوج
ارسال757 مقاله به کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق درعمليات در بابلسر
آموزش تغذیه سالم در افراد HIV مثبت
كارگاه آموزشي "چرا بايد در فضاي مجازي باسواد باشيم؟".
نشست فقرآموزشی بانگاهی ویژه به وضعیت آموزش در ایران
«جشن همیاران» در بنیادکودک نمایندگی رشت برگزار می‌شود
رییس انجمن آسیب‌ شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد:اعدام در ملاء عام، بازدارنده نیست
انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه سازمان های غیر دولتی استان مرکزی
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد
روز جهانی NGO گامی در جهت پاسداشت سازمان های مردم نهاد / ساختن آینده ای بهتر برای همه
با چوب قانون معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم
نشست هماهنگی ستاد اجرایی جشنواره فیلم سبز با مدیران محیط زیست هرمزگان
برگزاری نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟!»
پیام تسلیت انجمن آلزایمر ایران به مناسبت درگذشت اشرف بهادرزاده
تجلیل از بنیاد دانشگران رهایی افروز تهران(دُرا) در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
آیا کانون‌های ادبی کارکرد گذشته را در رشد ادبیات دارند؟
آغاز نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد
برگزاری مجمع عمومی انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان
انتخابات خانه تشکلهای مردم نهاد استان کرمانشاه با همکاری استانداری برگزار شد + تصاویر
مجمع ملی جوانان امسال برگزار نمی‌شود
حضور سازمان های مردم نهاد برای اولین بار درکنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
حل آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است
فراخوان عمومی سلسله میزگردهای علمی تخصصی حقوق دانشگاهیان
اعلام حمایت شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی و مباررزه با ایدز
همایش «اخلاق در نهاد هاى مدنى »
مشارکت اجتماعی با آسیب‌ها نسبت عکس دارد
کارگاه آموزشی کار با کاشی بر روی ظرفهای سفالی
دستان امیدوار اعضای باشگاه مثبت برای کسب روزی
برگزاری مراسم افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی
گزارش فعالیت 10 سال اخیر مؤسسه فاران نقره ای
طرح‌های ضد محیط‌زیستی انتقال آب و سدسازی متوقف شود / جناح‌های سیاسی از مطالبات مردم خوزستان استفاده ابزاری نکنند / صندوق غرامت‌ها و ضمانت‌‌های محیط‌زیستی خوزستان تشکیل شود
ضرورت حمایت سازمان های مردم نهاد و دولت از زنان سرپرست خانوار
30 تفاهمنامه، ارمغان برجام برای گردشگری سمنان/ نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، مطالبه زنان روستایی استان
گسترش روحیه کارآفرینی، فرصتی که نباید به تهدید بدل شود
همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران
افزایش مشارکت اجتماعی جوانان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
همت خیرین و مسئولان شهرستان تربت‌جام برای ساماندهی کارتن خواب‌های این شهرستان
ساخت 6 مدرسه به دست خیران تهرانی در خراسان جنوبی
برگزاری سی و سومین بازارچه نوروزی خیریه رعد
برگزاری جشن نوروز ویژه کودکان بی‌سرپرست در خراسان جنوبی
پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم سازمان یافته در دستور کار است
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
کودکانی که روزی ۳ وعده تریاک می خوردند تا ساکت شوند
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و طلاق برای همسران زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ
احداث ۱۸ «خانه امن» برای زنان بی‌سرپناه/ ۱۰۰۰ مورد فرار از منزل
نشست اسفندماه انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز برگزار می شود
نشست پنجم «سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها» با موضوع "سبک زندگی و سلامت کودک برگزار می‌شود
نشست خبری اعلان فراخوان ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی سینا، در خصوص سفر سرکار خانم دکتر ابتکار به همدان
آغاز به کار طرح عیدانه کتاب/ عکس
700 زن در استان تهران نیازمند نگهداری فوری هستند
برگزاری جلسه مشترک بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده و دفتر توسعه مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
استفاده از ظرفیت سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر
رشد ۵۷ درصدی فعالیت سمن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بوشهر
سمن ها، عهده دار نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می شوند/ تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری
راه اندازی پویش عیدانه اشتغال / اولین مرکز کسب و کار امروز تحویل گرفته می شود
سازمان‌های مردم نهاد و خیران، متولی اصلی اجرای طرح نجات
فعالیت ۱۵۰ هزار دیده بان پیشگیری از جرم در کشور
حضور پارسا پیروز فر در بنیاد کودک+تصاویر
برگزاری انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم
رفتار پرخطر و تعدد شریک‌جنسی مردان؛ خطر ایدز برای زنان/یکی از مهمترین موانع در شناسایی بیماران مبتلا به ایدز، انگ اجتماعی است
پیام تقدیر و قدرانی رئیس هیات مدیره انجمن ققنوس به هنرجویان هنرستان سپاه تهران
سخن‌رانی ایازی در نخستین کنگره پزشکی اجتماعی
انتشار بیانیه شماه 2 پویش ملی شهرپاک برای همراهی نمایندگان مجلس با این پویش
فراخوان کمک مالی برای آزادی محیط بانان محکوم به پرداخت دیه
سمن‌های استان مرکزی نظارت بر اجرای سند حقوق کودک را برعهده دارند