به روز شده در : 1398/03/26
رسانه خبری سازمان های غیر دولتی ایران
تعداد بازديد : 13194
 درسهایی از بانک جهانی: روشهای سنجش تأثیر عملکرد سازمانهای مردم نهاد بر فقرزدایی
تاريخ  :  1395/09/03
نويسنده  :  زهرا موسوی- استاد حقوق بین الملل و حقوق اتحادیه اروپا
 برای تشخیص و سنجش میزان موفقیت عملکرد سازمان های مردم نهادی که با هدف فقرزدایی تاسیس شده‌ اند، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا فعالیت سازمان تأثیر مثبتی بر تحقق و پیشبرد هدف داشته است یا خیر. توجه به این نکته حائز اهمیت است که موفقیت سازمان در فقرزدایی با معیارهایی نظیر میزان موفقیت در جذب منابع مالی، موفقیت در عملیات لجستیکی، تماس مستقیم با نیازمندان، و وضعیت مالی سازمان ندارد.


به گزارش پایگاه خبری سازمان های غیردولتی ایران(وطن)؛ برای تشخیص و سنجش میزان موفقیت عملکرد سازمانهای مردم نهادی که با هدف فقرزدایی تاسیس شده‌ اند، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا فعالیت سازمان تأثیر مثبتی بر تحقق و پیشبرد هدف داشته است یا خیر. توجه به این نکته حائز اهمیت است که موفقیت سازمان در فقرزدایی با معیارهایی نظیر میزان موفقیت در جذب منابع مالی، موفقیت در عملیات لجستیکی، تماس مستقیم با نیازمندان، و وضعیت مالی سازمان ندارد. اهمیت محک موفقیت سازمان مردم نهاد در تحقق هدف پیش‌بینی شده از آن جهت اهمیت دارد که امروزه تأمین منبع مالی نهاد بدون اثبات میزان تاثیرگذاری در سرنوشت گروه موضوع خدمت رسانی و تحقق هدف سازمان ممکن نیست. به عبارت دیگر در دنیای امروز، اکثر حامیان مالی سازمان ها اعم از افراد حقیقی و حقوقی که بودجه های کلان در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار می دهند، و افرادی که سهم کوچکی در تأمین منابع مالی دارند، همگی راغبند که در مورد تأثیر عملکرد سازمان مردم نهاد اطلاعاتی بدست آورند. بنابراین سازمانهای مردم نهاد برای ارزیابی دقیق از وضعیت خود برای تغییر و تعدیل های احتمالی لازم در استراتژی و اقدامها بعدی، و برای ایجاد شفافیت برای حامیان و نیز ترغیب آن‌ها نیازمند اطلاع از شیوه‌های مناسب و دقیق سنجش فعالیت خود و دستیابی به هدف هستند.
بدیهی است که سازمانهای مردم نهاد با توجه به ابعاد و سایز سازمان، منبع انسانی، و نیز منابع مالی در شرایط یکسانی قرار ندارند و لزوماً از مهارت و دانش تخصصی مالی و اقتصادی لازم برای محک علمی و پیچیده عملکرد خود نیستند. بنابراین توصیه می‌شود سازمانهای مردم نهاد حداقل با اصول مؤثر در یک بررسی قابل اعتماد و معتبر از فعالیت خود آشنا شوند. اکثر سازمانهای مردم نهاد در ارزیابی عملکرد خود به نتیجه فعالیت بر افراد موضوع فعالیت فقرزدایی توجه می کنند. هرچند این گام اولین مرحله ارزیابی و بجاست اما کافی نیست. نکته کلیدی در ارزیابی مؤثر و معتبر از وضعیت این است که به این سؤال پاسخ داده شود که اگر فعالیت و مداخله سازمان مردم نهاد وجود نمی داشت، سرنوشت و وضعیت افراد موضوع فعالیت فقرزدایی سازمان چگونه بود. برای این منظور می بایست نه تنها وضعیت پیشین افراد موضوع فقرزدایی و وضعیت لاحق آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، بلکه وضعیت سابق و لاحق افرادی که موضوع فقرزدایی سازمان نیستند نیز می بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

روشهای ارزیابی وضعیت افراد در دوره قبل و بعد از فعالیت سازمان:
یک روش ارزیابی این است که اطلاعات روز اول شناسایی یا معرفی افراد موضوع فعالیت فقرزدایی سازمان تهیه شود، سپس اطلاعات پس از مداخله سازمان جمع آوری شود. روش دیگر این است که وضعیت قبل و بعد افراد بدون در نظر گرفتن عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گیرد، که دریافت شود آیا افراد موضوع فقرزدایی واقعا بدون مداخله سازمان مردم نهاد در همان سطح روز اول باقی می ماندند. این بدان جهت است که گاهی تغییرات ناشی از برنامه‌ریزی و عملکرد سازمان برای فرد موضوع فعالیت سازمان با تغییراتی که بهر جهت در گذر زمان ایجاد می‌شده اشتباه گرفته می شود. مثلاً ممکن است وضعیت اقتصادی جاری و پس از فعالیت سازمان نسبت به شرایط اقتصادی زمان مطالعه وضعیت اولیه فرد موضوع فقرزدایی رشد پیدا کرده باشد. در این صورت درست برخلاف آنچه سازمان مردم نهاد ممکن است به فعالیت و حضور خود منتسب کند، جامعه با جزری روبرو باشد که همه افراد جامعه اعم از موضوع فعالیت سازمان یا غیر آن را به وضعیت بالاتر و بهتری ارتقاء داده است. نمونه این ارزیابی اشتباه را در تحلیل یکی از سازمان های مردم نهاد با هدف فقرزدایی در تانزانیا می‌توان مشاهده کرد. سازمان آمار داد که واریز وجه نقد به حساب افراد موضوع فعالیت سازمان، مصرف خوراک آنها را افزایش داده است، در حالیکه در بررسی ها مشخص شد که میزان خوراک مصرفی افرادی که وجهی دریافت نکرده اند نیز به همان اندازه رشد داشته است. همانگونه که ملاحظه شد نتیجه‌گیری سازمان از بررسی صرف وضعیت قبل و بعد افراد موضوع فعالیت سازمان بدون توجه به سایر عوامل موثر و بدون بررسی وضعیت اقتصادی جامعه بسیار اغراق آمیز است. در سازمان مردم نهادی دیگری با هدف فقرزدایی در نیکاراگوئه فعالیت واریز وجه نقد به حساب افراد در دوره نابسامانی اقتصادی اجرا شد. مصرف خوراک افراد موضوع فقرزدایی در حالی روی نمودار رشد قرار داشت که خوراک مصرفی سایرینی که موضوع فعالیت سازمان نبودند سیر نزولی نشان می داد. اگر در این وضعیت فقط به مقایسه افزایش مصرف افراد موضوع فقرزدایی پس از مداخله سازمان نسبت به زمان شروع مطالعه و وضعیت سابق افراد توجه شود، و وضعیت سیر نزولی اقتصادی مورد ارزیابی قرار نگیرد، قطعا میزان تأثیر فعالیت سازمان بر تحقق هدف فقرزدایی کمتر از میزان واقعی محک زده خواهد شد.

باید توجه داشت که گاهی افراد نه به جهت نیازمندی یا واجد شرایط بودن، بلکه به دلیل بهره مندی از فرصتهایی که موضوع فعالیت سازمان بودن برای آنها ایجاد می‌کند بعنوان فرد موضوع فعالیت فقرزدایی به سازمان می پیوندند، مثلاً فرد درمی یابد که با استفاده از وامی که سازمان مردم نهاد در اختیار او قرار خواهد داد می‌تواند از فرصت اقتصادی ایجاد شده استفاده می‌کند. در این شرایط طبیعی است که فرد موضوع فقرزدایی صرف نظر از وجود و عملکرد سازمان مردم نهاد در گذر زمان وضعیتی بهتری نسبت به قبل می داشت. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که در سه- چهارم موارد مربوط به بودجه های خرد، تحلیل و ارزیابی تاثیربخشی فعالیت سازمان متأثر از دریافت اشتباه از مطالعات قبل و بعد افراد موضوع فقرزدایی سازمان و در نتیجه نادرست است. کوتاه سخن اینکه مطالعه صرف وضعیت قبل و بعد، ارزیابی درستی از شرایط ناشی از نبود فعالیت سازمان اجرا بدست نمی دهد، و لذا ارزیابی دقیقی برای دریافت میزان تأثیربخشی فعالیت سازمان محسوب نمی شود.

ارزیابی وضعیت افراد موضوع فقرزدایی سازمان در مقایسه با سایر افرادی که موضوع فعالیت سازمان نیستند:
گاهی بعضی سازمان ها برای ارزیابی تأثیر عملکرد خود، وضعیت افراد موضوع فقرزدایی سازمان را با وضعیت سایرینی مقایسه می‌کنند که موضوع فقرزدایی سازمان نیستند. فرض بر این است که در این شیوه، قیاس وضعیت شرایط افراد موضوع فعالیت سازمان با غیر آن مبین تغییر وضعیت ناشی از اجرای فعالیت سازمان در مقایسه با عدم اجرای آن می باشد. درحالیکه اطلاعات بدست آمده از فردی که موضوع فعالیت فقرزدایی نبوده بهیچ وجه اطلاعات معتبری محسوب نمی‌شود که بتوان بر اساس آن وضعیت ناشی از عدم فعالیت سازمان را ارزیابی کرد. فردی که ممکن است فاقد ویژگیهای نهفته ای باشند که ذینفع را واجد شرایط آن برنامه می کند. مثلاً انتخاب فرد، در اینصورت تاثیربخشی برنامه اغراق آمیز است. اگر یک فرد سازمان را برای زمان بحران انتخاب کند،تاثیر کمتر از اثر واقعی نشان داده می شود. در هر صورت این مقایسه‌ها آمار درستی بدست نمی‌دهد و گمراه‌کننده است.

آنچه در هر دو شیوه - تفاوت قبل و بعد یا تفاوت بین افراد موضوع فقرزدایی و سایرین - مشاهد می‌ شود مشتمل بر واقعیت و پیشداوری است که با کسر و اضافه وضعیتی که در آن فعالیت انجام نشده می‌توان به وضعیت واقعیتی تری رسید.

ارزیابی درست:
ماحصل کلام اینکه بررسی وضعیت افراد در شرایطی که سازمان هنوز فعالیتی انجام نداده، اطلاعات درست و قابل اعتمادتری بدست می دهد. اصل کلی در یک ارزیابی معتبر این است که بعد از مطالعه وضعیت افراد در شرایطی که سازمان فعالیتی انجام نداده، کیفیت تأثیر عملکرد سازمان بر افراد – اعم از موضوع فقرزدایی و غیر آن - پس از انجام فعالیت فقرزدایی سازمان مورد بررسی قرار گیرد. در این شرایط گروهی از افرادی تشکیل می شود که از نظر آماری منعکس کننده کسانی هستند که مداخله سازمان را تجربه نکرده اند. برای رسیدن به این نتیجه می‌توان به شیوه‌های متفاوتی متوسل شد. این شیوه‌ها عبارتند از: الف) ترکیب تجربه تصادفی و معمولی، ب) تعیین حد، ج) ترکیب شرایط قبل و بعد، و شرایط افراد موضوع فقرزدایی در مقابل سایرین (تفاوت در تفاوتها). برای بهتر روشن شدن شیوه‌های منتهی به ارزیابی دقیق از عملکرد سازمان در ذیل مثالهای مناسب هر یک از شیوه ها ارائه می شود:
الف) ترکیب تجربه تصادفی و معمولی:
فرض کنید سازمان مردم نهاد شما برنامه‌ریزی کرده که در جهت فقرزدایی، شهریه مدرسه فرزندان خانواده‌های کم درآمد تانزانیایی را تأمین می کند. شما مقدار x از منابع اعطایی را در اختیار دارید. با توجه به این واقعیت که با این میزان اعتبار نمی‌توانید به همه کودکان تانزانیا کمک کنید، می بایست تعدادی از کودکان را انتخاب کنید. انتخاب کار مشکلی است. یک شیوه انتخاب افراد موضوع فقرزدایی عبارت است از: ارزیابی + طبقه بندی + قرعه کشی.

برای این منظور ابتدا شرایط اولیه کودکان را در محل عملیاتی سازمان خود ارزیابی می کنید. برای ارزیابی شرایط آنها معیارهای ساده ای نظیر فقر خانواده سلامت، ریسک، وغیره را مورد ملاحظه قرار می دهید. بدنبال این ارزیابی، از کودکان می‌خواهید که ظرف مدت مشخصی به شما اعلام کنند که تصمیم ورود به مدرسه آنها به چه میزان به دریافت سوبسید شهریه مدرسه بستگی دارد. پس از دریافت پاسخ کودکان را به سه گروه تقسیم می کنید: ۱) کسانی که تقریباً به طور قطعی تصمیم آنها منوط به امکان دریافت سوبسید شهریه مدرسه است، ۲) کسانی که سوبسید ممکن است بر تصمیم آنها به ورود به مدرسه تأثیر بگذارد. ۳) کسانی که احتمالاً سوبسید به آنها تعلق نمی‌گیرد (به دلیل اینکه آنها حتی بدون دریافت سوبسید وارد مدرسه می شوند، و یا به دلیل اینکه حتی در صورت دریافت سوبسید قصد ندارند به مدرسه بروند). باید توجه داشت که این شیوه هم تاثیر فعالیت سازمان را مشخص می کند، و هم احتمالاً در افزایش تأثیر فعالیت سازمان نقش دارد.

فرض کنید سازمان شما برای کودکان گروه اول به قدر کافی منبع مالی در اختیار دارد، و علاوه بر آن با مابقی منبع مالی می‌توان تعداد دیگری را مورد پوشش قرار داد، اما این مقدار برای تحت پوشش قرار دادن همه کودکان گروه دوم کافی نیست. بدیهی است که شما بعد از حذف کودکان گروه سوم، سوبسید را به کودکان گروه اول می دهید. سپس به کودکان گروه دوم اعلام می‌کنید که به تعدادی از آنها سوبسید منصفانه و برابری تعلق می گیرد که می‌تواند درصدی از شهریه مدرسه آنها را تأمین می کند. یک قرعه کشی عمومی انجام می‌دهید تا افراد را برگزینید. فرض کنید ۴۰٪ از کودکان گروه دوم را، با توجه به میزان اعتبار و درصد سوبسید، از طریق قرعه کشی انتخاب می کنید. برای اندازه‌گیری میزان تأثیر عملکرد سازمان بر فقرزدایی، نتیجه بدست آمده از بررسی وضعیت ۴۰٪ کودک منتخب گروه دوم در زمانهای مختلف را با وضعیت همان تعداد کودک از بین گروه دوم که از طریق قرعه کشی انتخاب نشده‌اند مقایسه می کنید. در ارزیابی تاثیر فعالیت سازمان بر فقرزدایی و وضعیت کودکان انتخاب شده، ملاکهایی نظیر ورود به مدرسه، کاهش کودکان کار، آموزش، و غیره را مدنظر قرار می دهید. تفاوت ایجادشده متوسط تأثیرگذاری را نشان می دهد. در این محاسبه می بایست خطای استاندارد را درنظر گرفت. نتیجه این محاسبه آمار گویایی است با سطح قطعیت بالا که تصادفی نبوده، و بسیار قابل اعتماد و دقیق است.

ب) تعیین حد:
فرض کنید نمی‌خواهید از روش مبتنی بر تجربه استفاده کنید،‌ در اینصورت برای انتخاب افراد واجد شرایط چند شاخص تعیین کنید. مثلاً در پروژه کشاورزی، دانه‌ را در اختیار کشاورزانی قرار می‌دهید که مساحت زمین آنها کمتر از ۰/۵ کیلومترمربع مساحت دارد، به این ترتیب کشاورزانی که مساحت زمین آنها بیش از میزان تعیین شده است مشمول این پروژه قرار نمی گیرند. در ارزیابی تأثیر عملکرد سازمان بر فقرزدایی باید توجه کرد که مقایسه وضعیت کشاورزان دارای زمینی به مساحت ۰/۱ کیلومترمربع، با وضعیت کشاورزان دارای زمین با مساحت زیاد (مثلاً ۵۰ کیلومترمربع) که آنها را از برخورداری از دانه محروم می کند. در این قیاس تفاوت شرایط وضعیت دو کشاورز قبل و بعد از توزیع دانه بسیار زیاد بوده و نتیجه دقیقی از تأثیر عملکرد سازمان بدست نمی دهد.

اما اگر وضعیت کشاورزی با زمینی به مساحت ۰/۴ کیلومترمربع با وضعیت کشاورزی با زمینی به مساحت ۰/۶ کیلومترمربع را مقایسه کنید، در می یابید که وضعیت کشاورزان پیش از دریافت دانه در شرایط مشابه تری نسبت به مثال و قیاس قبلی قرار دارند. مساحت زمین هر دو کشاورز کوچک است: یکی بطور اتفاقی زیر مرز تعیین شده قرار گرفته و دیگری بطور اتفاقی بالای آن مرز قرار دارد. بدیهی است که پس از فعالیت سازمان، کشاورز اول دانه دریافت می‌کند و کشاورز دوم خیر. اما این دو کشاورز همچنان، و حتی قبل از توزیع دانه ها، شباهتی به هم ندارند. کشاورز اولی با زمینی به مساحت۰/۶ کیلومترمربع ذهن اقتصادی تری نسبت به کشاورز دارای زمینی به مساحت ۰/۴ کیلومترمربع است (به همین دلیل است که زمین او۰/۲ کیلومترمربع بزرگتر است). بنابراین بهترین راه برای این آن است که تحلیل رگرسیون (بازگشت به میزان متوسط) را اعمال کنید. در این تحلیل می توانید مساحت زمین کشاورزان و سایر متغیرها را کنترل کنید و به مقایسه وضعیت مشروعیت ببخشید.

برای کارایی این شیوه، می بایست به وضعیت افراد موضوع فقرزدایی نزدیک به مرز تعیین شده توجه کرد. به عبارت دیگر با این شیوه می‌توان نشان داد که عملکرد سازمان چه تأثیری در شرایط افراد نزدیک مرز گذاشته است. اما با این شیوه نمی‌توان ارزیابی دقیقی از عملکرد سازمان بر وضعیت کشاورزانی با زمینهایی به مساحت ۰/۱ کیلومترمربع ارائه داد. در حالیکه به کشاورزان نزدیک مرز می‌تواند نشان داد که این پروژه چه تغییری در شرایط آنها ایجاد می کند.

ج) ترکیب شرایط قبل و بعد، و شرایط افراد موضوع فقرزدایی در مقابل سایرین (تفاوت در تفاوتها):
گرچه همانطور که پیشتر گفته شد، هرچند بررسی وضعیت قبل و بعد، و بررسی افراد وموضوع فقرزدایی در مقایسه با سایرین ضعفهای خود را دارند، اما ترکیب این دو شیوه نتایج قابل اعتمادی بدست می دهد. فرض کنید در سازمان خود برنامه‌ای را مدیریت می‌کنید که برنامه آن توزیع مرغ (برای تغذیه، پرورش، و فروش) به فقیرترین خانوارهای یک جامعه است. برای اینکه دریابید که آیا دریافت مرغ بر وضعیت درآمد خانوارهای موضوع فقرزدایی افزایش داشته یا خیر، بررسی وضعیت قبل و بعد خانوارها کافی نیست. به این دلیل که در این مقایسه، فرض شما بر این است که درآمد خانوارها همان به میزان دوره ای بوده که مرغ توزیع نشده است. درحالی که میزان درآمد مردم می‌تواند به دلایل مختلف متحول شود. مضافا اینکه نمی‌توان وضعیت درآمد این خانوارها را با اعضای دیگر جامعه که موضوع پروژه سازمان شما نیستند مقایسه کرد، زیرا کسانی که مرغ دریافت می‌کنند، هرچند با دریافت مرغها ممکن است درآمد بیشتری داشته باشند، اما باید توجه داشت که احتمالا آنها همچنان فقیرترین اقشار جامعه هستند.
شیوه مرکب تفاوت در تفاوتها که از ترکیب شیوه مقایسه قبل/بعد با شیوه شرایط افراد موضوع فقرزدایی/سایرین بدست می‌آید نتیجه دقیقتری را موجب می شود. فرض کنید با بررسی شیوه مقایسه وضعیت سابق و لاحق افراد موضوع فقرزدایی دریابید که درآمد خانوار از ۱۰۰ پزو به ۲۰۰ پزو در ماه رسیده است. فرض کنید در این بررسی به این نتیجه می‌رسید که وضعیت سابق و لاحق سایرین نیز نشان می‌دهد که درآمد آنها، مثلاً به دلیل بارش خوب، بالا رفته و از ۳۰۰ پزو به ۳۵۰ پزو می رسد. بنابراین تغییر در درآمد افراد موضع فقرزدایی ۱۰۰ پزو،‌ و تغییر درآمد سایرین ۵۰ پزوست. نتیجه این است که حتی بدون اجرای پروژه، چنانچه درآمد سایرین نشان می دهد، تغییر برای افراد موضوع فقرزدایی ایجاد می شد.
تأثیر عملکرد سازمان= ۱۰۰ (تغییر واقعی برای افراد موضوع فقرزدایی) منهای ۵۰ (آنچه بدون اعمال پروژه، برای سایرین، محقق شده) = ۵۰ پزو در ماه. علت نامگذاری این شیوه تحت عنوان تفاوت در تفاوتها این است تفاوت بین دو تفاوت را اندازه می گیرد (تغییر وضعیت افراد موضوع فقرزدایی منهای تغییر وضعیت سایرین). در صورتی که دلایل خوب و کافی وجود داشته باشد که نشان بدهد در غیاب فعالیت سازمان، درآمد افراد موضوع فقرزدایی و سایرین به همان نسبت افزایش می یافت، شیوه تفاوت در تفاوتها ، می‌تواند رقم دقیقی از تأثیر فعالیت سازمان بدست بدهد. این شیوه بهترین روش بررسی سرعت رشد درآمد هر دو گروه (مشمول برنامه فقرزدایی و سایرین) است که می‌تواند قبل از معرفی برنامه ارائه شود.

0.8/5 ستاره ها (12)
نظرات
نظر : بررسي موضوعي بسيار عالي موفق باشيد
نام
نام خانوادگي
پست الكترونيكي
متن
تازه های سایت
 
«جشن همیاران» در نمایندگی بنیادکودک در رشت برگزار شد (تحليل)
تاکید استاندار خوزستان بر غیر سیاسی و غیر دولتی بودن سازمان های مردم نهاد (تحليل)
همراهی همیاران برای توسعه جامعه را ارج نهیم (تحليل)
پاک‌سازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و ملی با مشارکت جامعه محلی و سمن‌ها (تحليل)
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود (اخبار)
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا (اخبار)
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان (اخبار)
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت (اخبار)
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد (اخبار)
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد (اخبار)
 
عكس روز
 
گزارش تصویری از طرح بازدید از بخشهای تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و اجرای بسته جامع خدماتی تالاسمی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری،انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده ایرانشهر و دانشگاه زابل
 
 
 
آخرین اخبار
 
«مدرسه قاصدک‌ها» راهی برای حمایت از دانش‌آموزان فنوج
ارسال757 مقاله به کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق درعمليات در بابلسر
آموزش تغذیه سالم در افراد HIV مثبت
كارگاه آموزشي "چرا بايد در فضاي مجازي باسواد باشيم؟".
نشست فقرآموزشی بانگاهی ویژه به وضعیت آموزش در ایران
«جشن همیاران» در بنیادکودک نمایندگی رشت برگزار می‌شود
رییس انجمن آسیب‌ شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد:اعدام در ملاء عام، بازدارنده نیست
انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه سازمان های غیر دولتی استان مرکزی
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد
روز جهانی NGO گامی در جهت پاسداشت سازمان های مردم نهاد / ساختن آینده ای بهتر برای همه
با چوب قانون معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم
نشست هماهنگی ستاد اجرایی جشنواره فیلم سبز با مدیران محیط زیست هرمزگان
برگزاری نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟!»
پیام تسلیت انجمن آلزایمر ایران به مناسبت درگذشت اشرف بهادرزاده
تجلیل از بنیاد دانشگران رهایی افروز تهران(دُرا) در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
آیا کانون‌های ادبی کارکرد گذشته را در رشد ادبیات دارند؟
آغاز نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد
برگزاری مجمع عمومی انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان
انتخابات خانه تشکلهای مردم نهاد استان کرمانشاه با همکاری استانداری برگزار شد + تصاویر
مجمع ملی جوانان امسال برگزار نمی‌شود
حضور سازمان های مردم نهاد برای اولین بار درکنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
حل آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است
فراخوان عمومی سلسله میزگردهای علمی تخصصی حقوق دانشگاهیان
اعلام حمایت شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی و مباررزه با ایدز
همایش «اخلاق در نهاد هاى مدنى »
مشارکت اجتماعی با آسیب‌ها نسبت عکس دارد
کارگاه آموزشی کار با کاشی بر روی ظرفهای سفالی
دستان امیدوار اعضای باشگاه مثبت برای کسب روزی
برگزاری مراسم افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی
گزارش فعالیت 10 سال اخیر مؤسسه فاران نقره ای
طرح‌های ضد محیط‌زیستی انتقال آب و سدسازی متوقف شود / جناح‌های سیاسی از مطالبات مردم خوزستان استفاده ابزاری نکنند / صندوق غرامت‌ها و ضمانت‌‌های محیط‌زیستی خوزستان تشکیل شود
ضرورت حمایت سازمان های مردم نهاد و دولت از زنان سرپرست خانوار
30 تفاهمنامه، ارمغان برجام برای گردشگری سمنان/ نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، مطالبه زنان روستایی استان
گسترش روحیه کارآفرینی، فرصتی که نباید به تهدید بدل شود
همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران
افزایش مشارکت اجتماعی جوانان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
همت خیرین و مسئولان شهرستان تربت‌جام برای ساماندهی کارتن خواب‌های این شهرستان
ساخت 6 مدرسه به دست خیران تهرانی در خراسان جنوبی
برگزاری سی و سومین بازارچه نوروزی خیریه رعد
برگزاری جشن نوروز ویژه کودکان بی‌سرپرست در خراسان جنوبی
پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم سازمان یافته در دستور کار است
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
کودکانی که روزی ۳ وعده تریاک می خوردند تا ساکت شوند
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و طلاق برای همسران زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ
احداث ۱۸ «خانه امن» برای زنان بی‌سرپناه/ ۱۰۰۰ مورد فرار از منزل
نشست اسفندماه انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز برگزار می شود
نشست پنجم «سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها» با موضوع "سبک زندگی و سلامت کودک برگزار می‌شود
نشست خبری اعلان فراخوان ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی سینا، در خصوص سفر سرکار خانم دکتر ابتکار به همدان
آغاز به کار طرح عیدانه کتاب/ عکس
700 زن در استان تهران نیازمند نگهداری فوری هستند
برگزاری جلسه مشترک بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده و دفتر توسعه مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
استفاده از ظرفیت سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر
رشد ۵۷ درصدی فعالیت سمن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بوشهر
سمن ها، عهده دار نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می شوند/ تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری
راه اندازی پویش عیدانه اشتغال / اولین مرکز کسب و کار امروز تحویل گرفته می شود
سازمان‌های مردم نهاد و خیران، متولی اصلی اجرای طرح نجات
فعالیت ۱۵۰ هزار دیده بان پیشگیری از جرم در کشور
حضور پارسا پیروز فر در بنیاد کودک+تصاویر
برگزاری انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم
رفتار پرخطر و تعدد شریک‌جنسی مردان؛ خطر ایدز برای زنان/یکی از مهمترین موانع در شناسایی بیماران مبتلا به ایدز، انگ اجتماعی است
پیام تقدیر و قدرانی رئیس هیات مدیره انجمن ققنوس به هنرجویان هنرستان سپاه تهران
سخن‌رانی ایازی در نخستین کنگره پزشکی اجتماعی
انتشار بیانیه شماه 2 پویش ملی شهرپاک برای همراهی نمایندگان مجلس با این پویش
فراخوان کمک مالی برای آزادی محیط بانان محکوم به پرداخت دیه
سمن‌های استان مرکزی نظارت بر اجرای سند حقوق کودک را برعهده دارند